جزییات محصول

Gangsters009
لول (سطح)
86
مشاهده بیشتر
101,650
103,550 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
۴تا اسکین براول پس ۲تا اسکین قرمز ۴تا اسکین بنفش فرانک و ۸bit هم دارم