جزییات محصول

شب.کن
لول
200
تعداد سی پی
336
تعداد سی
10000
سیزن ساخته شده
1
مشاهده بیشتر
1,284,000 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
اکانت گاد ، گاد 16 یا 17 بتل پس مکس داره چهار تا گوست داره ، بتل پس همین سیزن هم داره گردونه زیاد خورده ، همه گردونه های که تا الان اومده حداقل 2 بار زده شده اسکین و گان کریت و گردونه هم زیاد داره