جزییات محصول

شب.کن
لول
200
تعداد سی پی
276
تعداد سی
10000
سیزن ساخته شده
1
مشاهده بیشتر
888,100 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
16,17 بتل پس مکس داره موتوکو ، گانزو ، میس کله طلا و 3 تا گوست داره هر گردونه تا حالا اومده 2,3 بار زده شده خرت و پرت گردونه زیاد داره 276 سی پی هم روی اکانت هست یعنی سی پی برای بتل پس های بعدی داره