جزییات محصول

چینی
لول (سطح)
99
✨ تعداد براول ها
38
🔮 تعداد لجندری (افسانه ای)
2
Ⓜ️ تعداد کارت مکس(حداکثر)
0
🎨 تعداد کروماتیک(رنگین کمانی)
6
💎 تعداد جم
52
🔄 تعداد جم مورد نیاز برای تغییر نام
60
مشاهده بیشتر
160,500
163,500 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
10 تا اپیک داره 6 تا کروماتیک 2 تا لجندری 1 دونه هم لول 10 داره