جزییات محصول

iranian
لول
5
برد
27
باخت
0
سطح پایتخت (کپیتال)
5
مشاهده بیشتر
321,000
327,000 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
هیچی باخت نداره اسم خوب هر کی بخره مبارکش