جزییات محصول

گردان زره پوش 3 جویین عالی پایتخت 7تقریبا مکس مبارک خریدار این کلن چنتا بازیکن لول بالا پایه ثابت داره بعد از خریدبه عنوان رهبر جدید معرفی می‌شود به اعضا
لول
21
برد
439
باخت
406
سطح پایتخت (کپیتال)
7
مشاهده بیشتر
1,498,000
1,444,500 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
مبارکت باشه داداش ..............