جزییات محصول

گردان زره پوش 3 جویین عالی پایتخت 7 بازیکنان پایه ثابت بدلیل نیاز مالی زیر قیمت با تشکر از سایت معتبر کلنسل 🙏
لول
21
برد
439
باخت
409
سطح پایتخت (کپیتال)
7
مشاهده بیشتر
1,391,000
1,198,400 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
مبارک خریدار گرامی تخفیف ریز به خریدار