جزییات محصول

kian_mr3
لول
145
تعداد سی پی
1
تعداد سی
14000
سیزن ساخته شده
3
مشاهده بیشتر
1,819,000 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
اکانت ۳ تا بتل پس خرید و از سیزن ۵ نیم گردونه میزنم و متیک em2 هم دارد