جزییات محصول

CRC
لول (سطح)
78
✨ تعداد براول ها
49
🔮 تعداد لجندری (افسانه ای)
0
Ⓜ️ تعداد کارت مکس(حداکثر)
1
🎨 تعداد کروماتیک(رنگین کمانی)
12
💎 تعداد جم
14
🔄 تعداد جم مورد نیاز برای تغییر نام
60
مشاهده بیشتر
321,000
327,000 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
۴۹ تا براول داره ک برا‌ول های خوبین