جزییات محصول

Mmd
سطح (لول)
144
تان هال
12
بیلدر هال
7
پادشاه(کینگ)
53
ملکه(کویین)
54
نگهبان بزرگ (واردن)
37
قهرمان سلطنتی (رویال)
0
تعداد جم مورد نیاز برای تغییر نام
500
تعداد جم موجود
40
تعداد کارگر
5
مشاهده بیشتر
502,900 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
تان ۱۲ فول مکث✅ اسکین مپ✅ هر ۳ هیرو اسکین✅ امنیت تضمین✅