جزییات محصول

Mmehdi
سطح (لول)
100
تان هال
10
بیلدر هال
6
پادشاه(کینگ)
30
ملکه(کویین)
30
نگهبان بزرگ (واردن)
0
قهرمان سلطنتی (رویال)
0
تعداد جم مورد نیاز برای تغییر نام
1000
تعداد جم موجود
3350
تعداد کارگر
5
مشاهده بیشتر
160,500
163,500 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
فروش فوری به دلیل مهاجرت 😂