جزییات محصول

S7 Mersad
سطح (لول)
205
تان هال
15
بیلدر هال
10
پادشاه(کینگ)
50
ملکه(کویین)
55
نگهبان بزرگ (واردن)
35
قهرمان سلطنتی (رویال)
11
تعداد جم مورد نیاز برای تغییر نام
1500
تعداد جم موجود
200
تعداد کارگر
6
مشاهده بیشتر
1,070,000
995,100 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
گلد پس اماده دریافت داره زیر قیمت