جزییات محصول

DNENJ
لول
17
سطح پایتخت (کپیتال)
7
لیگ جنگ
طلایی1
مشاهده بیشتر
428,000 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
پیروزی 358 .شکست ها231