جزییات محصول

وار
لول
17
سطح پایتخت (کپیتال)
7
لیگ جنگ
کریستال3
مشاهده بیشتر
406,600 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
پیروزی179 شکست 230