جزییات محصول

TURK.gHasgHai
لول
19
سطح پایتخت (کپیتال)
7
لیگ جنگ
کریستال3
مشاهده بیشتر
567,100 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
کلن عالی تورک قشقایی پیروزی389 شکست 282 کلن نزدیک20