جزییات محصول

ما همیشه با همیم
لول
18
سطح پایتخت (کپیتال)
5
لیگ جنگ
کریستال ۱
مشاهده بیشتر
535,000 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
322 برد و 280 باخت کلن خوش اسمی هست و انرژی خوبی داره مبارک خریدار