جزییات محصول

دره وحشت
لول
15
سطح پایتخت (کپیتال)
5
لیگ جنگ
طلایی 2
مشاهده بیشتر
235,400
239,800 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
اسم خفنی داره 😄