جزییات محصول

جنگجویان
لول
8
سطح پایتخت (کپیتال)
5
لیگ جنگ
طلایی2
مشاهده بیشتر
64,200
65,400 تومان

توضیحات
تگ کلن 2QR8JQ9JJ# هرچی رو خواستین ببینین