جزییات محصول

ایران
لول
9
سطح پایتخت (کپیتال)
3
لیگ جنگ
طلایی 3
مشاهده بیشتر
154,000 تومان

برای مبالغ بالای 800 هزار تومان احراز هویت دریافت می شود.

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
برد 199 باخت 89 تساوی 2 کمی مونده 10بشه