جزییات محصول

حضرتبگایل
سطح (لول)
71
ریجن (منطقه)
خاورمیانه
تعداد گان لولی
5
تعداد الیت
7
سیو (شبکه های سینک شده)
گوگل
مشاهده بیشتر
4,400,000 تومان

توضیحات
10 تا ست داره 467 تا پیراهن داره 304 تا شلوار داره 60 تا هم دنس های خوب داره