جزییات محصول

بامعرفت ها
لول
17
سطح پایتخت (کپیتال)
6
لیگ جنگ
کریستال
مشاهده بیشتر
407,000 تومان

برای مبالغ بالای 800 هزار تومان احراز هویت دریافت می شود.

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
کلن17نزدیک18 لیگ کریستال۳ کپیتال۶