ClanSell

قوانین فروش کلن کلش آف کلنز

برای امنیت سایت و خریدار از تمام فروشنده های کلن های لول ۱۵ به بالا بعد از فروش مدارک شناسایی گرفته می شود.

لطفا کلن هایی با هویت های نا معلوم که خریداری کرده اید را آگهی نفرمایید.